Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Nieuwe rassen, nieuwe kennis

afbeelding van Ulko Stoll

“Nieuwe rassen met je leren telen” volgens Bart Jongenelen van Delphy op de trayplantenmiddag afgelopen oktober in Rijsbergen. Naast nieuwe rassen is er inmiddels ook een grote diversiteit in opkweekmethoden en planttypen en is er een zoektocht naar het juiste planttype voor doordragers. Genoeg onderwerpen om invulling te geven aan een middag over trayplanten.
 
Bloemaanleg
Jongenelen is aardbeien onderzoeker bij Berry Plaza en heeft afgelopen jaar interessante nieuwe rassen in onderzoek. De nieuwe rassen Limalexia en Sonsation zijn afgelopen jaar vergeleken met Elsanta waarbij wordt gezocht naar inzicht in bloemaanleg, nutriënt opname en planttypen. Op basis van een zelfde stekdatum, 24 juli en een zelfde teeltregime is de bemesting in drie strategieën toegediend. Naast uiteraard een verlaagd en een verhoogd Elsanta schema. Dit leidde tot een verschil in de start van de bloemaanleg. In de Elsanta startte de bloemaanleg op 3 september, De Sonsation op 31 augustus en de Limalexia op 7 september. Een verschil dat in de praktijk van grote invloed is. 
 
Teeltdoel
Jongenelen snijdt een onderwerp aan dat goed de gewijzigde omstandigheden beschrijft. De diversiteit in opkweek methoden is groot: er is een variatie in stekdata, traymaat, bemesting en opkweekmethode, buiten of onder glas waarbij zowel verwarmde als onverwarmde opkweek voorkomt. Jongenelen werpt de vraag op wat nu een trayplant eigenlijk is. En dat is een terechte vraag. Het antwoord is minder eenduidig en blijkt meer en meer van het ras en het teeltdoel afhankelijk. De raskeuze mag duidelijk zijn. Het teeltdoel vraagt enige verdieping. Wanneer maximale spreiding moet worden gerealiseerd is de inzet van verschillende planttypes een manier om die spreiding te realiseren. Ook wanneer voor een gerichte afzetketen met een specifieke sortering wordt geproduceerd, bepaalt het planttype voor een deel de sortering.
 
Weerbaar
De nieuwe rassen op de markt creëren veel teelttechnische vragen. Geen wonder dat Jongenelen het onderzoek in 2019 vervolgt en bemestingstypen daar aan toevoegt. Ook belangrijk is de weerbaarheid van planten. Weerbaarheid is onderdeel van duurzaam telen. Immers als planten vanuit zichzelf vitaal genoeg zijn om ziekten en plagen te weerstaan, is toediening van gewasbeschermingsmiddelen niet nodig. En de markt en maatschappij vragen naar meer duurzaamheid.
Ook doordragende rassen zijn onderzoeksobjecten. Op Berry Plaza is in 2018 een bemestingsproef gedaan met het ras Favori die als minitray is opgekweekt. Het doel is uiteraard inzicht te krijgen in de bemestingsbehoefte maar ook inzicht in de mogelijkheden tot sturing en het realiseren van spreiding. De toevoeging van Horti-Cote®Plus 2M in verschillende doseringen aan een regulier bemestingsschema zijn de te onderzoeken objecten. De trays worden in 2019 in een stelling uitgezet.
 
Omslagpunt
Voorafgaand aan de uitleg van Jongenelen is een bezoek gebracht aan het trayveld van Ludo Kennis. Op dit trayveld waren trays te zien van Elsanta, Sonata, Sonsation en Arabella. Zowel bij Kennis als in de uitleg die Jongenelen gaf bleek dat het omslagpunt dit jaar niet wezenlijk anders was dan in andere jaren. Relatief lage temperaturen rond 25 augustus gekoppeld aan beperkte instraling maakt dat het omslagpunt in 2018 nauwelijks afwijkt van het langjarig gemiddelde. Wel is er binnen partijen meer variatie in omslag.
 
De verscheidenheid in rassen, teeltmethoden, planttypen en teeltdoel maakt dat de keuze voor de juiste trayplant een essentieel onderdeel in de opkweek van aardbeien. Inzicht in de effecten van maatregelen zorgen voor een plant die aansluit bij de wensen van de teler. Een intensieve afstemming met de plantenkweker is een goede basis. En kennis van de maatregelen. Jongenelen ontwikkelt die kennis op Barry Plaza.
 
 
 
 
 
 
Aardbeienkennis.net
Studieclubactiviteiten voor aardbeientelers hebben altijd een vaste positie gehad in de kennisuitwisseling en kennisontwikkeling. Door fysieke bijeenkomsten voor zowel telers als medewerkers wordt kennis vanuit onderzoek en voorlichting gedeeld met kennis uit de praktijk. Juist de onderlinge uitwisseling tussen telers en kennishebbers zorgt dat gezamenlijk de collectieve kennis wordt verbeterd. Dit leidt tot een beter product in de markt en een beter rendement op de teelt bedrijven. De trayplantenmiddag is een voorbeeld van een activiteit van Aardbeienkennis.net.Op www.aardbeienkennis.net staat het activiteitenschema voor 2019.