Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Ontwikkeling als bedrijfsstrategie

afbeelding van Ulko Stoll

50 jaar geleden begon Chris Bastiaansen als technisch manusje van alles de tuinders in de omgeving van Rijsberen te helpen. Al snel ontwikkelde Bastiaansen sr. een ponsmachine voor preiplanten, de zogenaamd steltenloper. Dat apparaat moest een naam hebben en dat werd de samentrekking van de achternaam en de woonplaats: Basrijs was geboren. En dat werd 40 jaar geleden de bedrijfsnaam. Inmiddels is zoon Corné Bastiaansen al weer 26 jaar de eigenaar van Basrijs. Op 27, 28 en 29 oktober werd het jubileum gevierd met open dagen voor klanten en geïnteresseerden. Het is een drievoudig jubileum: 50 jaar Bastiaansen mechanisatie 40 jaar Basrijs en 15 jaar Nouws Mechanisatie. 15 jaar geleden zijn de handelsactiviteiten verzelfstandigd. Medewerker Frank Nouws nam de mechanisatie activiteiten over.
 
Ontwikkelbedrijf
Daarmee is Basrijs een ontwikkelbedrijf die zich met name richt op prei, aardbeien en boomkwekerij. Niet toevallig de teelten die in Rijsbergen en omgeving plaats vinden. Inmiddels is de prei teelt weliswaar verschoven naar het oosten van Brabant en Limburg maar de oorsprong van de ontwikkeling van bijvoorbeeld de pons en plantmachines ligt wel in Rijsbergen en de preiteelt die daar plaatsvond.
 
Stek raapmachine
Bastiaansen is bij uitstek te techneut die vanuit zijn kennis van materialen en technische mogelijkheden oplossingen bedenkt voor problemen van klanten. Eén van de in het oog springende machines en tegelijkertijd een noviteit tijdens de jubileumshow was de stek raapmachine voor aardbeien. Opdrachtgever plantenkwekerij Van den Elzen wilde een oplossing wilde voor de oogst van aardbeienstekken met name in moeilijke omstandigheden. Basrijs ontwikkelde een opraper waarbij meenemers tegelijkertijd met de zeefband de stekken en het stro oprapen waarna de meenemers door een andere plaatsing onder de zeefband verdwijnen zodat er geen ophoping op de zeefmat plaats vindt. Een secuur afstelwerkje omdat er twee banden tegelijk moeten lopen maar via ander geleide wielen worden geleid.
Bastiaanse benadrukt dat het bij de ontwikkeling van machines, niet gaat om wat hij zelf zou willen of wat een klant voor ogen heeft maar dat er een gezamenlijk beeld van een oplossing moet zijn. “We moeten beiden geloven in de oplossing” noemt Bastiaansen dat. Daarbij worden ook weleens zaken ontwikkeld die niet in de praktijk worden ingezet. Dat is jammer maar vaak wel een basis voor weer nieuwe ideeën.
 
Verschuivingen
De afgelopen jaren heeft Bastiaansen natuurlijk wel een aantal ontwikkelingen gezien. Eén daarvan is de verschuiving van aftakasaandrijving naar hydraulische aandrijving. Waarbij de laatste jaren de sturing van de hydrauliek elektrisch is geworden. Dat roept natuurlijk de vraag op of er een door ontwikkeling naar elektrische aandrijving is. Daar heeft Bastiaansen de nodige nuances bij. Zolang er tractoren zijn met een verbrandingsmotor en een hydrauliekpomp is een alternatieve aandrijving met elektriciteit niet logisch. De benodigde vermogens voor oogsten en planten zijn relatief hoog. Zodanig dat er een generator nodig is in de vorm van een extra motor om elektriciteit op te wekken. Dat ligt niet voor de hand voor nu. Voor autonomie geldt de zelfde nuance. Oogsten en planten zijn eenmalige activiteiten waarbij planten de basis is voor handelingen later in het seizoen. Verplegingswerkzaamheden en handelingen waar veel mensen bij betrokken zijn, zijn logischer voor een elektrische aandrijving. Een ontwikkeling in automatisch schoffelen met kleine machientjes ziet Bastiaansen wel zitten. Maar dat past niet in het pakket van Basrijs. Wanneer er nu schoffeltuig geïntegreerd wordt in de machines wordt geleund op apparatuur van partners.
 
Samen werken
Ook daar ziet Bastiaansen veranderingen. Voorheen was er een duidelijke concurrentie met partijen die leunden op de ontwikkeling van voorlopers. Kopieren van activiteit is nu veel lastiger omdat alle machines klantspecifiek ontwikkeld zijn. Namaken in grote aantallen is dus niet meer aan de orde. Daarmee is het ook logischer geworden om te focussen op datgene wat bedrijven zelf kunnen en in huis hebben. Samenwerking met collega techneuten met aansluitend specialisme gebeurt dan ook intensief.
 
 
En datgene wat Basrijs zelf kan, is het ontwikkelen en maken van producten. Daarvoor maakt Basrijs gebruik van moderne 3D ontwikkelprogramma’s en CAD tekenprogramma’s. Met een team van 11 man heeft Basrijs een flexibele club zien met een duidelijke focus op eigen kunnen in de teelten die Basrijs kent. De kracht van visie gezamenlijke met de klant, maakt dat Basrijs dicht op de markt staat en dus ook in kan spelen op veranderende omstandigheden. 50 jaar historie is een mooie basis om te bouwen aan 50 jaar toekomst.