Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Op weg naar samenwerkende robots in de agrosector

afbeelding van Ulko Stoll

Een groot aantal partijen gaat de komende jaren samen met de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen) aan de slag om oplossingen te ontwikkelen voor samenwerkende robotvoertuigen in de agrosector. Op 1 oktober vond hiervoor de aftrap plaats van project DurableCASE. DurableCASE staat voor Durable Cooperative Agrobotics Systems Engineering. Duurzame oplossingen voor samenwerkende robots in de agrarische sector. In DurableCASE slaan in totaal 24 partners de handen ineen, waaronder boeren, machinebouwers, leveranciers van technologie en software gereedschappen en een aantal kennisinstellingen.
 
Samenwerken
De inzet van robots als vervanging voor arbeid ligt voor de hand en het perspectief biedt veel mogelijkheden. Vanuit de industrie zijn er diverse toepassingen van robots maar toepassing in de landbouw vraagt het een en ander aan aanpassing. Een van de aanpassingen is samenwerking tussen robots. Wanneer meerdere robots in een zelfde ruimte worden ingezet moeten deze met elkaar communiceren om niet te botsen maar ook om werk efficiënt te doen. In dit project wordt gewerkt aan communicatie tussen de robots. Door gebruik te maken van samenwerkende, compacte machines bieden deze meer bedrijfszekerheid omdat ze taken van elkaar over kunnen nemen. In de vollegrondsgroente en akkerbouw maakt samenwerking het mogelijk dat machines volgend zijn aan de hoofdmachine.
 
Automotive
HAN Automotive Research is trekker van het project. Dit lijkt vreemd, maar coöperativiteit is in de automotive wereld van groot belang. Een actueel project is de European Truck Platooning Challenge waarbij trucks elkaar autonoom op korte afstand volgen. Technologisch lijkt dit sterk op bijvoorbeeld master-slave oplossingen op de akker. Door de soepelere wetgeving is de innovatiesnelheid in de agrosector hoger dan die in automotive. Vandaar het grote belang van dit project voor de aangesloten partijen uit de automotive sector. 
 
 
DurableCASE start met een goed architectuurontwerp. Daarbij wordt onderzoek gedaan hoe coöperativiteit op een robuuste manier kan worden gerealiseerd. Het project heeft een sterke focus op de toepassing. De gevonden oplossingen worden in de praktijk gevalideerd en gedemonstreerd. In de stal betreft het samenwerkende Lely mestrobots. Op de akker betreft het samenwerkende elektrisch aangedreven machines van Multi Tool Trac. Het doel is om beide toepassingen op de Floriade in 2022 aan het publiek te tonen. Het project heeft verder tot doel om een ontwikkelmethodiek en een bijbehorende ontwikkelomgeving te publiceren om de ontwikkelde technologie voor coöperatieve robotica voor anderen beschikbaar te maken. 
 
Jan Benders (HAN), Ulko Stoll
 
 
Projectpartners
DurableCASE is een RAAK PRO project gericht praktijkgericht onderzoek voor Hogescholen, gesteund door NWO SiA. Het heeft een looptijd van 4 jaar. Partners in DurableCASE zijn: Almende, Altramotive, Bosch Rexroth, Distribute, Erf, Fontys, Haagse Hogeschool, HAN, Holland Robotics, H2Consultancy, Lely Industries, LTO Noord, Maatschap Boon, Multi Tool Trac, RDW, Robovalley, Siemens, TNO, TU Delft, Track32, UT, Verum, VSE en WUR. Voor meer informatie: jan.benders@han.nl