Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Open dag peen laat toekomst zien

afbeelding van Ulko Stoll

De open dag peen op zeven oktober gaat door. De situatie rond Corona maakt het noodzakelijk voor organisatoren Delphy en 'v/d Grond' om na te denken over de mogelijkheden, onmogelijkheden en alternatieven. Belangrijk conclusie was dat weliswaar een aantal zaken stil zijn gezet, de ontwikkeling van nieuwe kennis gaat wel degelijk door. Onderzoeken zijn ingezet en de vragen van telers en ketenpartijen naar nieuwe perspectieven zijn nog steeds aanwezig.
 
Concreet
Meer dan ooit lijkt het wel. De peenteelt heeft een tussenpositie tussen grootschalige tuinbouw en kleinschalige akkerbouw en is daarom minder makkelijk als geheel te benaderen. Toch is de peensector groot genoeg om als keten nieuwe ontwikkelingen op te pakken. De resultaten van het onderzoek en de open dag in 2019 zijn concreet: toepassing van dripirrigatie in de peen, inzet van vernieuwde onkruidschema's, sterke focus op bemesting: allemaal onderwerpen onderzocht en getoond op de peendag in 2019. Maar ook een blik in de toekomst met de Zweeds-Franse methode en robotisering. Thema's die zijn opgepakt en die concreet in onderzoek zijn gebracht.
 
Discussie
De aanwezigheid en de behoefte van nieuwe kennis maakt het noodzakelijk om daar ook over te communiceren. De open dag is daar een instrument voor maar ook 'v/d Grond' en de adviseurs. De open dag in 2020 gaat anders worden dan in 2019. De open dag wordt opgerekt naar meerdere dagdelen en er gaat gewerkt worden met aanmeldingen. Dat betekent overzichtelijke groepen en ruimte voor discussie bij de diverse onderzoeks- en demonstratieobjecten. De onderzoeken worden continu in beeld gebracht met foto's en filmpjes. Deze worden door het seizoen geplaatst op het You Tube kanaal van Vollegrondsgroente.net en Delphy. De QR code op deze pagina linkt direct naar een van deze filmpjes.
 
De onderzoeken die in 2020 op het onderzoeksveld liggen zijn een combinatie van onderzoek naar praktische oplossingen en innovatieve oplossingen. In deze 'v/d Grond' worden de onderwerpen toegelicht en er is nog ruimte om andere thema's onder de aandacht te brengen.
De behoefte aan kennis is aanwezig en Delphy en 'v/d Grond' zorgen dat deze kennis wordt ontwikkeld en verspreid. Reserveer in de agenda woensdag 7 oktober 2020 open dag peen, wrakkenweg, Rutten (N.O.P.).