Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Optimale toepassing traybehandeling voor maximale bescherming tegen koolvlieg

afbeelding van Ulko Stoll

Een maximale bescherming tegen koolvlieg is van groot belang voor de koolteler. Koolvliegaantasting resulteert niet alleen in plantwegval, maar vooral ook in een slechte weggroei van het gewas. Met name door de slechte weggroei is het gewas gevoeliger voor droogte en stress gedurende de teelt. De beste bescherming tegen koolvlieg is de basis voor ongestoorde plantengroei. Afgelopen jaar hebben we gezien dat koolvlieg een belangrijke plaag blijft. Dit mede door het wegvallen van Mundial zaadcoating.
Uit proeven en in de praktijk blijkt dat Tracer nog steeds de beste papieren heeft voor een maximale bescherming tegen koolvlieg. Om optimaal gebruik te maken van de kracht van Tracer is het ook belangrijk dat het product zo goed mogelijk wordt toegepast.
 
 
 
 
Aandachtspunten voor de plantenkweker
Voor een goede werking moet de actieve stof op de tray door de wortels worden opgenomen. Het is dus belangrijk dat het product optimaal tot bij de wortels komt en dat de wortels het product goed kunnen opnemen à
·      Behandel op een licht vochtige kluit. Een met vocht verzadigde kluit zal onvoldoende de spuitvloeistof absorberen, waardoor niet alle actieve stof in de kluit terechtkomt waar deze wordt opgenomen door de plant
 
·      Voer de behandeling uit op licht vochtige planten! Hierdoor zal de vloeistof niet direct hechten aan het blad van de plant. En zal bij het nabroezen de vloeistof gemakkelijk naar het kluitje meeverplaatsen
 
·      De behandeling zelf hoeft niet met heel veel water. Een goede verdeling over alle planten is het belangrijkste op dit moment. De dosering is 12,5 ml per 1000 planten
 
·      Laat niet teveel tijd tussen het toepassen zelf en het afbroezen. Dit om tussentijds aandrogen te voorkomen
 
·      Direct na het toepassen afbroezen/afregenen met voldoende water. Let hierbij op er voldoende water wordt nageregend, maar niet TE veel in TE korte tijd! Dan spoelt het water over de bovenkant van de trays weg àHet water moet wel de tijd krijgen om in de licht vochtige kluit te trekken
 
·      Streef ernaar de behandeling uit te voeren zo kort mogelijk voor afleveren van de planten. In geval de planten door omstandigheden nog even moeten blijven staan: Geef dan gedoseerd water zodat alle vocht in de kluitjes wordt geabsorbeerd, zonder dat de kluiten ‘doorspoelen’ met teveel water
 

 
Een met zorg en aandacht uitgevoerde traybehandeling biedt de koolteler:
-       De meest bedrijfszekere bescherming tegen aantasting door koolvlieg
-       Een goede nevenwerking tegen rupsen de eerste weken na planten
-       Een gezonde en uniforme weggroei van het gewas

Tracer als traybehandeling is toegelaten in diverse koolsoorten:
-       Bloemkool (incl. Romanesco) 
-       Broccoli (incl. Chinese broccoli) 
-       Chinese kool (= incl. amsoi, paksoi en andere Oosterse bladkolen) 
-       Koolraap
-       Koolrabi
-       Sluitkool
-       Spruitkool
-       Sierkool
 
 Tracer is een biologisch product & toegestaan in de biologische teelt 
 
Bron: Corteva