Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Peenacademie organiseert velddemo spuittechnieken in praktijk

afbeelding van Ulko Stoll

Nieuwe spuittechnieken zorgen voor driftreductie, leveren geld op door minder verspilling van gewasbeschermingsmiddelen en zijn minder belastend voor het milieu. 
 
Drie spuitmachines
De Peenacademie laat nieuwe spuittechnieken zien op het perceel van de open dag peen. Er worden drie technieken getoond: Hardi TwinForce,Wingssprayer en een Amazone met 25 cm dop afstand met verlaagde spuitboom. De machines worden getoond en in werking  toegelicht.
 
Juiste inzet
De wetgeving dwingt om keuzes te maken. Een keuze tussen teeltvrije zones of techniek op de spuitmachine. Daarnaast vragen selectieve middelen om specifieke toediening in druppelgrootte en doordringing. Dat kan worden bereikt door de juiste inzet van techniek. De bijeenkomst start met een overzicht van de actuele stand van zaken rond driftreductie en toegelaten technieken door Niek Vedelaar, sr. adviseur akkerbouw, Delphy.
 
Open dag peen
De demo spuittechniek wordt georganiseerd door de Peenacademie (een gezamenlijk initiatief van Delphy en ‘v/d de Grond’). De demonstratie wordt uitgevoerd op het bedrijf van gebr. Koenraadt in Espel. Dit is tevens de locatie van dé landelijke open middag B-peen op 9 oktober.
De open dag peen staat in het teken van een toekomstbestendige peenteelt. Uiteraard komen de nieuwe spuittechnieken ook tijdens de Landelijke open middag B-Peen onder de aandacht.
Toekomstbestendige onkruidbestrijding, robotisering, nieuwe zaaitechnieken met zaailint en andere innovatieve technieken en teeltmethodes zijn onderwerpen op dé Landelijke open middag B-Peen op 9 oktober .
 
Velddemo: nieuwe spuittechnieken in praktijk
 
Datum:          donderdag 11 juli 2019
Tijdstip:         19:30 tot 21:30 uur.
Locatie:          Peenacademie, bedrijf Koenraadt, Tollebekerweg 6, Espel
 
Programma
 
19:30Ontvangst en welkom op locatie door Ulko Stoll, vakblad 'v/d Grond'.
19:35  Actuele wetgeving rondom spuittechniek  
            Door Niek Vedelaar, Delphy.
19:45  Informatie en demonstratie Amazonemet doppen om 25 cm en een verlaagde spuitboom
            Door Joris Koenraadt, gebruiker en vertegenwoordiger van Kamps de Wild.
20:15Informatie en demonstratie Hardi Twinforce
            Door Niel Scholtens, Homburg Holland  
20:45Informatie en demonstratie Wingssprayer.
            Door Harry Hoeben, Wingssprayer                           
 
Aanmelden via spuitdemo@vdgrond.nl.

 

 

       

 
 
 
 
 
 
Meer informatie mail of bel met Ulko 06 20 41 72 25of Niek Vedelaar 06 51 60 45 21