Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Rassenbijeenkomst witlof 1 april IJsselmuiden

afbeelding van Ulko Stoll

De situatie rond Corona stimuleert de creativiteit. Bestaande mogelijkheden worden opnieuw beoordeeld en soms ook opnieuw uitgevonden. De rassenbijeenkomst voor de midden trek stond gepland op 2 april en op 13 maart zijn de rassenproeven ook daadwerkelijk opgezet. De bijeenkomst is in de huidige situatie niet doorgegaan, maar de rassen zijn wel beoordeeld. Dit keer vooral door betreffende witloftrekker en ondergetekende. Naast dit schriftelijk verslag is er ook een filmpje te zien van de rassen op het Youtube kanaal van Vollegrondsgroente.net
 
De rassen voor deze beoordeling zijn opgezet op het bedrijf van Pieter en Henk Ringelberg in IJsselmuiden. Ringelberg houdt in deze marktsituatie een snel trekregime aan waarbij na 18 a 19 dagen de witlof van de bak wordt gehaald. Daarbij houdt Ringelberg een regime aan bij start tot vier dagen na de start van 19,5 ˚C. Daarna wordt afgebouwd om na 16 dagen op 17 ˚C te zitten. Ringelberg zet de pennen los op.
 
12 rassen
Chicosem en Hazera hebben voor deze beoordeling rassen aangeboden. Hazera bracht vier rassen in van verschillende herkomsten. Chicosem bracht 8 rassen in waarvan 4 nummers die op trays werden getoond. Dat betekent een ras vergelijking met 12 verschillende rassen.
De herkomsten van de Hazera rassen waren Zuid-West Nederland en de Noord Oost Polder. De verschillen tussen de herkomsten waren te zien waarbij de rassen uit de N.O.P. meer gesloten toonde en wat meer gelijkmatig op de trekbak stonden. Ook de stikstofgehaltes van de pennen verschilde: de pennen uit Zuid-West Nederland hadden beduidend meer stikstofinhoud.
 
Herkomst
De Topscoreis het meest gangbare ras voor dit moment van het seizoen en liet dat ook duidelijk zien. Van beide herkomsten was een productieve bak te zien met een pitlengte van ca. 50%. 
Aan de Laurinewas het verschil in herkomst duidelijk te zien. Het lof met de herkomst Zuid West Nederland was wat puntiger en meer gesloten. Met name de NOP herkomst toonde familietrekken met de Topscore. De pitlengte ging richting 60%.
 
Aanvulling Hazera:Laurine kan beschouwd worden als een ‘late Topscore’. Het ras past goed in een Topscore trekregime, en laat een vergelijkbare, tot soms zelfs een hogere productie zien dan Topscore. Vanwege de extra groeikracht in de pennenteelt, wordt geadviseerd om 10.000-20.000 zaden per ha méér te gebruiken dan Topscore. Op deze manier kan een té grove pen worden voorkomen. Het ras is geschikt voor een oogstperiode tot augustus, maar zoals met de andere rassen, bepaalt ook de inhoud van de betreffende partij, wanneer deze het beste tot zijn recht komt.
 
De verschillen tussen herkomst van Flexinewas het duidelijkst. Met name de kroppen geteeld in Zuid West Nederland toonden wat Phytophthora. Het verschil in oogstdatum is overigens een logischer verklaring dan de herkomst. In Zuid West Nederland is op 26 november geoogst in de NOP was op 29 oktober geoogst. Een verschil van 4 weken. Daarnaast zijn de pennen in Zuid-West Nederland ook onder veel slechtere perceels omstandigheden gerooid
Hazera bracht een ras onder nummer in: de H4200. De partijen van beide herkomsten hadden nu  een pitlengte van ca. 40% waarbij met name de bak met herkomst NOP een egaal beeld liet zien. 
 
Aanvulling Hazera: Dit ras is voor het tweede jaar in de beproeving, en liet in het eerste jaar goede resultaten zien in de oogstperiode april tot einde seizoen. Kenmerkend voor het ras zijn het hoog soortelijk gewicht, weinig pitgevoelig (nog minder dan Flexine), een wat slankere kropvorm, zeer makkelijk te oogsten en sterk tegen bruinrand. Daarnaast zou het resistentie niveau tegen Phytophthora ongeveer op het niveau moeten liggen van Topscore, maar dat zal in praktijk ook nog duidelijk moeten blijken. Wellicht dat we hierover later in het seizoen met wat meer overtuiging uitspraken kunnen doen. We hebben van een latere proef pennen in de bewaring zitten, welke onder minder gunstige omstandigheden gerooid zijn. Het resultaat hiervan kunnen we wellicht laten zien bij een volgende rassendemonstratie in het najaar. De eerste resultaten van dit seizoen bevestigen t.n.t. de resultaten van het vorig seizoen. Hazera blijft tot einde seizoen weer met regelmaat proeven doen met het ras. 
 
Nummers
Chicosem liet een aantal bestande rassen zien en vier nieuwe Hoquet nummers in trays van40x60 cm. Twee nummers OK 8373en OK 8374zijn bedoeld voor de periode april tot september. Dat was ook te zien: het lof was gestrekt en gedraaid. Een duidelijk beeld van te vroeg opgezet. Het nummer OK 8274 was ook te zien in een trekbak. Ook daar het beeld van en te vroeg getrokken ras met een pitlengte van 40%. De nummers OK 8377en OK 8378 zijn bedoeld voor de periode februari tot juli deze periode zou dan ook het meest gunstige moment moeten zijn. Voor OK 8378 bleek dat ook het geval. Dit nummer was vergelijkbaar met First Lady met compacte kroppen met een hoog soortelijk gewicht. Ook de pitlengte van 50% spreekt voor dit nummer. OK 8377 toonde een stompe pen met een pitlengte van 80%. 
 
Puntig
Vintorwas in duplo te zien van twee perceelsherkomsten uit de N.O.P. Het verschil in oogstdatum van 15 dagen (20 november en 5 december) zorgde voor verschillen waarbij de vroeger geoogste pennen met een K/Ca verhouding van 8,53 een vollere bak toonde dan de later geoogste partij met een K/Ca verhouding van 6,85. De vroeger geoogste Vintor liet met 40% een lager pit zien dan de later geoogste Vintor met 60%. Voor beide gold een typische beeld van Vintor met een productieve bak waarin die minder egaal toont.
Fakirmet de pennenteelt uit de N.O.P. liet een pit van 40%. Ondanks het beperkt aantal groeidagen van 154 stond er een productieve bak met massieve puntige pennen met veel soortelijk gewicht. Wel was er een enkele phytophtora pen te zien.
De twee ladys van Chicosem zijn uiteraard ook getoond. Sweet Ladyin een trekbak en First Ladyin een tray. Beide met een penneteelt in de N.O.P. de First lady toonde een puntige krop met een pitlengte van 40%. Ook de Sweet Lady hield het bij een korte pit van 40%. Sweet lady toonde een verglijkbare puntige krop met massieve kroppen. De bak was niet egaal gevuld.
 
 
Het assortiment witlofrassen voor de middentrek is uitgebreid. De keuze van het ras hangt af van de ervaring maar ook van de voorkeur voor een bepaald type krop, al dan niet puntig, of marktsegment, verpakking of los. De herkomst van dezelfde rassen blijkt wel degelijk uit te maken. Daarmee is niet gezegd dat één teeltregio beter is dan de andere maar wel dat de manier waarop het gewas zich op dat perceel ontwikkelt sterk kan verschillen. Perceel, markt, kennis en ervaring zijn allemaal variabelen die bepalen of het juiste ras past binnen de gekozen opties. Gelukkig is er wat te kiezen.