Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Sporenelementen op maat

afbeelding van Ulko Stoll

"Er zit minder zwavel in de grond dan vroeger. Dat komt door katalysatoren op auto's en beperking van de uitstoot van fabrieken." Marijn Nap van Agrocentrum plaatst het gebruik van sporenelementen in perspectief. Er is om verschillende reden vaak een tekort aan sporenelementen. Dat is niet nieuw. De zichtbaarheid van gebrek aan sporenelementen zien we steeds vaker. Vorig jaar introduceerde Agrocentrum de meststof Vitalosol Gold. Een meststof voor sporenelementen met een verhaal. En een meststof dat past in de systeembenadering van de plantenteelt.
 
Grondmonster
De noodzaak om aandacht te geven aan sporenelementen is breder dan het zwavelvoorbeeld dat Nap aanhaalt. De beperkte mogelijkheden voor stikstof laat de gebreken zien. "Stikstof is groene verf" aldus Nap "en verbloemt de gebreken. Stikstof creëert een groeizaam maar kwetsbaar gewas." Gebrek aan sporenelementen is van alle tijden. En inzicht in het gebrek op het moment dat het in het gewas wordt getoond is een te laat inzicht. De basis voor een teelt begint met een bodemmonster waarbij gedurende de teelt wordt gemonitored met bladonderzoek. Nap licht toe dat bladonderzoek te onderscheiden is in droge stof analyse en plantsap analyse. Droge stof analyse zegt meer maar de doorlooptijd in het laboratorium is langer. "Een continue monitoring zou met een droge stof analyse moeten gebeuren maar als snel inzicht moet worden verkregen volstaat een plantsapanalyse" adviseert Nap.
 
Afweer en wondheling
Vitalosol bevat naast zwavel ook mangaan en koper. Een set sporenelementen waarvan uit veel bodemmonsters blijkt dat er een tekort aan is. En juist deze elementen hebben een belangrijke functie in de plant. Nap laat zien dat hij zich tot in de vaten van de plant verdiept heeft en licht de werking van de sporenelementen toe:
 
- Zwavel zorgt voor de omzetting van stikstof naar eiwit en deze zijn nodig voor het aanmaken van afweerstoffen en bitterstoffen. Afweerstoffen zoals jasmonzuur en phytoanticpine zorgen er voor dat de plant minder aantrekkelijk is voor bacterien en schimmels. Bitterstoffen maken dat een plant niet aantrekkelijk smaakt voor insecten. Na een hap van de plant vliegt het insect weer verder. Afweerstoffen en bitterstoffen zorgen voor een hoger natuurlijke afweer van de plant. 
 
- Mangaan en koper zorgen voor wondheling. Zodra een plant aangetast is ontstaat een wond en deze wond wordt geheeld. Hoe sneller de wond heelt,  des te minder schade ondervindt een plant van de aantasting. 
Zowel de afweer als de wondheling zijn natuurlijke processen die onderdeel zijn van natuurlijke plantenprocessen. Sporenelementen ondersteunen deze processen en zorgen voor de natuurlijke weerbaarheid van planten. 
 
Proeven
Blijft de vraag of er ook een overdosis kan worden gegeven. Nap heeft ook daar resultaten van gezien in proeven: "Sporenelementen zijn niet snel nadelig". Een overdosis kan alleen worden gegeven als er grote fouten zijn gemaakt in de toediening. Een dubbele dosering levert geen schade op.
Agrocentrum heeft sinds 2017 proeven laten uitvoeren met Vitalosol Gold en die proeven zorgen voor geloof in resultaten. Vitalosol Gold is een logische productinnovatie van één van de leveranciers van Agrocentrum: Lebosol. Lebosol is een Duitse fabrikant van onder andere Aminosol dat Agrocentrum al jaren succesvol op de markt brengt. Nap heeft ervaring met toediening in een schema in o.a. Prei en bieten met fungicide waarin gestart wordt met een fungicide en afgewisseld wordt met Vitalosol Gld. Daarmee wordt een combinatie gemaakt van bestrijding van de plaag en versterking van de plant. Dat is een voorbeeld van een systeembenadering die de basis is voor de toekomstige beheersing van gezonde plantengroei. Optimale planten produceren met een brede set aan gereedschap. Vitalosol is daarbij een aanvulling in de gereedschapskist.
 
Kortom, voor een gezonde gewasgroei is evenwichtige basisbemesting van zowel hoofd- als spoorelementen de eerste stap. De tweede stap is bijsturen gedurende het seizoen met elementen die de plantgezondheid en groei positief beïnvloeden. Geef het gewas aan het begin van de teelt de gewasbehoefte van bijvoorbeeld zwavel. De bladbemesting met zwavel is dan vooral effectief als onmisbaar en sturend element in de afweer van het gewas. Met Vitalosol Gold is het mogelijk om een gezonder gewas te telen.
 
 
[Kader]
Agrocentrum
AgroCentrum BV is importeur van hoogwaardige specialistische (blad)meststoffen en toevoegingsstoffen voor de professionele boer en tuinder. Agrocentrum is in 1993 gestart met de import en distributie van Phosyn bladmeststoffen uit Engeland. Het pakket is uitgebreid met andere meststoffen zoals Aminosol in 1996 en later ook met verschillende toevoegingsstoffen zoals Grounded in 2006 en Velocity in 2016. Agrocentrum levert via de gewasbeschermings- en meststoffenhandelaren in Nederland en België. De producten van Agrocentrum zijn met name geschikt voor alle buitenteelten. Ze zijn speciaal geformuleerd voor deze sectoren en kenmerken zich verder doordat ze veelal tegelijkertijd met gewasbeschermingsmiddelen verspoten kunnen worden.