Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Spruitenplatform

afbeelding van Ulko Stoll

Het geeft met ca. 100 bezoekers een mooie invulling aan de nieuwe vormen van kennisontwikkeling. Daar waar voorheen geleund werd op collectieve financiering via ministerie van landbouw en het productschap, blijken er ook in de nieuwe situatie mogelijkheden te bestaan om kennis te blijven ontwikkelen. Op 5 november zijn de bezoekers van de bijeenkomst op het spruitenplatform bijgepraat over de diverse objecten op het demoveld. Opvallende zaken hierin zijn de verschillen die te zien zijn in de verschillende schema’s in koolvliegobjecten en de trips objecten. De voorlopige conclusies die door onderzoeker Jan de Lange van Proeftuin Zwaagdijk laten zien dat het wel degelijk uitmaakt welk schema ingezet wordt. Laat wel duidelijk zijn dat de conclusies voorlopig zijn op basis van tussentijdse beoordeling. In de loop van het oogstseizoen worden de spruiten geoogst en wordt de oogst beoordeeld. Dan kan definitief een conclusie worden getrokken. De opzet van de demonstraties en proeven zijn ingebracht door de spruitenspecialisten van toeleveranciers Agrifirm, CZAV en Van Iperen. Ook de LTO Commissie spruiten heeft een proef ingebracht in de vorm van een zogenaamde biovriendelijke proef. Dat is een proef zonder imidacloprid en zonder pyretrhoiden.
 
Objecten
In 2016 lag het spruitenplatform bij de gebroeders Bos in Zevenhuizen (Z-H). De diverse objecten zijn te benoemen in een zestal thema’s: bemesting, insectenbestrijding met experimentele en biovriendelijke middelen, light leafspot, trips en slakken. De resultaten van de onderzoeken worden bekend na de oogst. In het winterprogramma worden de resultaten besproken.
 
 
Ulko Stoll