Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Telers op bedrijfsbezoek bij Enza Zaden

afbeelding van Erna Steenhuis

Nederlandse telers van broccoli en bloemkool kunnen profiteren van de kansen op de Europese markt en de relatief gunstige groeiomstandigheden in ons land. Dit is de conclusie van een marktanalyse uitgevoerd door Enza Zaden. Voorwaarde is wel dat de sector inzet op de ontwikkeling van nieuwe productvormen voor deze groentesoorten. Ruim 60 bloemkool- en broccolitelers waren aanwezig bij het bedrijfsbezoek op 15 januari bij Enza Zaden in Enkhuizen. Er was een mooi ochtendprogramma opgesteld met aansluitend een netwerklunch.
 
Zaadfirma Enza Zaden veredelt groentegewassen met de primaire focus op de teelt, vertelt Keimpe Veenstra, verkoopdirecteur voor Noordwest-Europa. ‘Onze visie is dat de grootste risico’s in de voedselketen voor rekening komen van de telers en die willen wij daarbij ondersteunen. Voor het vaststellen van onze veredelingsdoelen echter verzamelen we ook veel data uit de markt. We willen daarmee de trends in de retail duiden en informatie verkrijgen over de veranderende wensen van de consument.’ Op initiatief van Vollegrondsgroentenet werd vorige week bij Enza Zaden in Enkhuizen een bijeenkomst gehouden voor telers van bloemkool en broccoli. Naast Veenstra gaf zijn collega Hans Verwegen daar een toelichting op de marktkansen voor beide groentegewassen. De marktanalist meldde onder meer dat de klimaatverandering relatief gunstig kan zijn voor de teelt van broccoli en bloemkool in Nederland.
 
                                                                                     
 
Er zijn volgens Verwegen zeker kansen voor Nederlandse bloemkool en broccoli op de Europese markt ook al is de positie bescheiden met een productieaandeel van 2 tot 3 procent. In Europa is Spanje veruit de grootste producent van vooral broccoli en in mindere mate bloemkool met een gezamenlijk areaal van 50.000 hectare. Van de totale productie van 400 miljoen kilo is 80 tot 85 procent bestemd voor de export. Andere grote spelers in Europa zijn Frankrijk en Italië, maar wel op respectabele afstand van Spanje. Daarna komen Groot-Brittannië en Duitsland. In Nederland wordt ongeveer 2.000 hectare broccoli en ook 2.000 hectare bloemkool geteeld. Verwegen meldt dat het areaal licht stijgend is, met een iets grotere groei voor broccoli. Wereldwijd overigens is met name in de Verenigde Staten de teelt van broccoli vrij groot.
 
Een kwart van de Nederlandse productie van broccoli en bloemkool wordt naar het buitenland verkocht. Voor broccoli is België een belangrijke afnemer, verder koopt onder meer Italië relatief veel Nederlandse bloemkool. Het totale exportvolume is ongeveer 17 miljoen kilo.  Over de verse consumptie van bloemkool vertelt Verwegen dat die behoorlijk onder druk staat. ‘Ongeveer twee derde van de bloemkool wordt nog traditioneel gegeten en als complete kool aangeboden in de supermarkten. Echter de consumenten vergrijzen in snel tempo en daarom wordt in de veredeling veel tijd besteed aan de zoektocht naar moderne productvormen. Onder meer in de Verenigde Staten is bloemkool momenteel behoorlijk trendy als gezonde koolhydraatvervanger. Een product als bloemkoolrijst is daar populair.’
 
Broccoli wordt over het algemeen als wat moderner beschouwd en ook is bij de consumptie van deze groente meer variatie mogelijk dan alleen de combinatie met vlees en aardappelen, zegt Verwegen. ‘Broccoli heeft een gezond imago, echter de smaak is vaak wat flauw en de smaakbeleving kan tegenvallen als de knapperige bite ontbreekt.’ Een nieuwere productvorm die bij broccoli in het oog springt, is de Bimi, tenderstem ofwel steeltjesbroccoli. Deze kleine broccoli op een lange steel smaakt uitstekend en is met name populair in het Verenigd Koninkrijk. De teelt vindt vooral plaats in Oost-Afrika. Voor Nederland lijkt de teelt minder interessant vooral vanwege de grotere arbeidsbehoefte.
 
Productdifferentiatie bij bloemkool bestaat vooral uit de teelt van gekleurde variëteiten, zoals geel, paars en groen. Verder is roosjesbloemkool een optie en vertelt Verwegen dat baby-bloemkool een nieuw gewas is met een zachte smaak en geschikt om snel te wokken. Voor zowel bloemkool als broccoli geldt overigens dat de groenten steeds vaker worden opgenomen in groentepakketten. Naast nieuwe productvormen is biologisch ook zeker een optie voor telers van broccoli en bloemkool, stelt Verwegen. Hij constateert dat de vraag hiernaar in Europa toeneemt en dat het biologische areaal met 8.000 hectare in totaal nog bescheiden is. In Nederland is het aandeel biologisch in deze gewassen slechts 5 procent. Gezien de aandacht voor de natuur en de trend dat consumenten streven naar minder milieubelasting vanuit de landbouw is de verwachting van Enza Zaden dat de vraag naar biologisch alleen maar toeneemt.
 
In zijn analyse van de concurrentiepositie van Nederland in Europa, laat Verwegen zien dat de impact van de klimaatverandering voor andere landen groter lijkt. ‘In Spanje zien we dat goede irrigatie bijna een absolute voorwaarde is bij de teelt van broccoli en bloemkool. Verder nemen problemen met insecten in veel landen alleen maar toe en is er minder vraag in het najaar omdat het dan te lang warm blijft. In Nederland hebben we een relatief gunstig klimaat om deze groenten te telen. Bij ons is de beschikbaarheid van arbeid veelal de grootste uitdaging.’ Verwegen en Veenstra concluderen in hun betoog dat er zeker kansen zijn voor de teelt van broccoli en bloemkool in Nederland en in Europa. Het is één van de redenen dat Enza Zaden naast bloemkool nu ook vol inzet op de veredeling van broccoli, verklaart Veenstra. ‘Voor Nederlandse telers is het volgens ons van belang dat ze zich openstellen voor veranderingen en verder streven naar een korte keten en een goede samenwerking met andere ketenpartners.’
 
Door: Haijo Dodde, Nieuwe Oogst, 25 januari 2020 

BijlageGrootte
PDF icon Artikel Nieuwe Oogst 386.89 KB