Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Tien telers van start in project bodem en water

afbeelding van Erna Steenhuis
Peter Appelman en en bodemadviseurs Henk Jan Bakker en Roelf Havinga

Een klimaatrobuust watersysteem in een schone, gezonde bodem waar de landbouw kan floreren en biodiversiteit de ruimte krijgt. Dat is het gezamenlijke doel dat NLG Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier  samen met tien telers, uit de sectoren vollegrondsgroenteteelt (Peter Appelman), bollen, akkerbouw en veehouderij, nastreven in het project Water en Bodem. Het project wordt gesubsidieerd vanuit de “Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017" van de Provincie Noord-Holland.
 
Het project is gericht op de verbetering van de bodem- en waterhuishouding in de regio Noord-Holland Noord. Meer specifiek zal er worden onderzocht welke maatregelen agrariërs in de teelt en grondbewerking kunnen nemen die bijdragen aan de waterkwaliteit en er voor zorgdragen dat agrarische bedrijven en de waterhuishouding in Noord-Holland Noord minder kwetsbaar worden voor droogte en wateroverlast.
 
Om dit te bereiken zal binnen het project per teler een plan van aanpak worden opgesteld dat gericht is op:
- het klimaatbestendig maken van de bodem en de vermindering van de uitspoeling van chemische middelen en kunstmest;
- de verhoging van het organische-stof-gehalte in de bodem;
- de verbetering van de sponswerking van de bodem;
- de vermindering van het middelengebruik en bemesting en de meting van de effecten daarvan;
- het meten van uitspoeling en buffercapaciteit.
 
Jan Willem Huizinga van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: “ Dit project is een mooie aanvulling op de bodemcoaches en andere mogelijkheden die we aanbieden via het Landbouwportaal Noord-Holland aan agrarische ondernemers om zich voor te bereiden op een klimaatbestendige toekomst en bij te dragen aan een goede waterkwaliteit.” NLG Holland heeft de laatste jaren veel ervaring opgedaan in het EFRO-project EVERGREEN  van GreenPort Noord-Holland Noord met kennisontwikkeling en praktische toepassing daarvan op het gebied van bodemverbetering en vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. Onmisbare aspecten bij het verhogen van bufferend vermogen van de bodem en verbeteren van de waterkwaliteit.
 
Het project heeft een looptijd van drie jaar en is in april dit jaar van start gegaan met de werving van geïnteresseerde agrarische bedrijven. Er is gestreefd naar een interessante spreiding van bedrijven binnen het beheersgebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met verschillende soorten grond (klei en zandgebied) en specialisatie, uiteraard is de bollensector via NLG Holland ook goed vertegenwoordigd.
 
Het betreft de volgende bedrijven uit of gerelateerd aan de bollensector, groenteteelt, akkerbouw en veehouderij:

 1. J.C.J. Ruiter-Wever Bloembollen en Bolbloemen, Andijk
 2. Bloembollenkwekerij Gebroeders Hulsebosch BV, Schagerbrug
 3. Puur Groenten, Middenmeer
 4. Huiberts Biologische Bloembollen, Sint Maartensvlotbrug
 5. Appelman Vegetables BV, Stompetoren
 6. Fa Gebroeders Ran, De Cocksdorp Texel
 7. Noordbol Bloembollen Texel, Oosterend Texel
 8. Fa Uitgeest, De Koog Texel
 9. Bloembollenkwekerij M.C. Zonneveld BV, Julianadorp
 10. Blokker Bloembollen, Sint Maartensvlotbrug

 
Foto Peter Appelman, broccoli- en koolteler, deelnemer aan het project en bodemadviseurs Henk Jan Bakker en Roelf Havinga van respectievelijk Green Balance en Team Ecosys: hoe krijgen we  op een goede manier de mulch laag als organische stof in de bodem voor het planten?