Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Toelating Verimark komt op het juiste moment voor de koolteelt

afbeelding van Ulko Stoll

Het insecticide Verimark®is onlangs toegelaten als trayplaatbehandeling van bloemkoolachtigen en sluitkoolachtigen. De timing komt goed uit, want door het  beëindigen van de toelating van enkele neonicotinoïden is het aanbod van effectieve insecticiden in de koolteelt beperkt. 
Eind maart keurde het Ctgb een aanvulling goed op het etiket van Verimark. Het etieket dat eind september goedgekeurd werd liet ruimte voor een toepassin wel of niet in de bedekte teelt. In kool wordt het planmateriaal bedekt opgekweekt waarna het plantje in de vollegrond wordt geplaatst. Met de aanpassing van nu komt aan de onduidelijkheid een einde. De toevoeging luidt: “De traybehandeling mag worden uitgevoerd zowel in een bedekte als onbedekte omgeving. Uitplanten van behandeld plantgoed in traybehandeling mag enkel naar een onbedekte omgeving.” 
Eind september verleende het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) de toelating Verimark®voor trayplaatbehandeling in de onbedekte teelt van bloemkool, broccoli, sluitkool en spruitkool. Deze toelating komt op een goed moment, want vanaf volgend jaar zijn een aantal producten niet meer beschikbaar voor zaadbehandeling. 
 
Brede werking
Verimark®beschermt de jonge planten vanaf het moment van planten tegen lastige plagen in de teelt. Het heeft een brede werking tegen onder andere koolvlieg, koolmot, aardvlooien en verschillende luizen. Het middel is effectief tegen de verschillende stadia van een insect en beschermt de jonge plant in de kwetsbare groeiperiode. 
 
Nieuwe werkzame stof
De werkzame stof Cyazypyr®in Verimark®komt uit de nieuwe groep diamides en bevat het molecuul cyantraniliprole. Eerder dit jaar werd ook al toelating verleend aan Benevia®met dezelfde werkzame stof. De twee nieuwe middelen zijn een welkome aanvulling en verbreden het pakket aan gewasbeschermingsmiddelen. De toepassing met een nieuwe werkzame stof helpt daarnaast resistentievorming tegengaan. 
 
Veilig voor natuurlijke vijanden
De werkzame stof Cyazypyr®heeft een snelle aanvangswerking en verlamt het zenuwstelsel van het insect direct na opname. Daardoor stopt vraat en kan het insect zich niet meer voortplanten. Zo wordt schade aan de plant snel en zo veel mogelijk beperkt. De werkzame stof wordt opgenomen in de plant en past, net als Benevia®, prima in geïntegreerde gewasbescherming.
 
Goede duurwerking
Verimark®onderscheidt zich door een uitstekende duurwerking. Bij korte teelten volstaat de bescherming van Verimark®veelal. Een aanvullende behandeling met een insecticide gedurende de teelt  is dan vaak niet meer nodig. Omdat de jonge koolplanten vanaf de start beschermd zijn, draagt de toepassing bij aan een uniformere groei en hogere opbrengst.
 
Nieuwe strategie
De introductie van Verimark®komt op een moment dat kooltelers hun strategie moeten heroverwegen. Behandelen met Verimark®kan dan zeker voordelen bieden door de lange duurwerking en de brede werking. Na toepassing van Verimark®mag er in de teelt geen andere behandeling met middelen op basis van cyantraniliprole plaatsvinden. Het is daarom belangrijk dat kooltelers tijdig overleggen met hun teeltadviseur en/of plantenkweker om te bepalen welke strategie komend seizoen het beste past.
 
 
AgriCommunicatie