Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Twee zorgverzekeringsfeiten die u móet kennen

afbeelding van Ulko Stoll

Door regelgeving die continu verandert, is het niet altijd makkelijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Maar belangrijk is het wel: zo ontstaan er geen situaties die nadelig uitpakken voor u en uw medewerkers. Daarom hebben wij nu twee zorgverzekeringsfeiten op een rij gezet die voor elke tuinder belangrijk zijn.
 
Een Nederlandse zorgverzekering is voor buitenlandse werknemers verplicht
Elke tuinder kent het wel: je hebt wat extra handen nodig en daarom neem je voor een korte of langere periode een stel nieuwe mensen in dienst, sommige uit het buitenland. Zo krijgt u uw werk gedaan. Als deze situatie u bekend voorkomt, dan heeft u vast ook met buitenlandse medewerkers te maken gehad die liever bij de zorgverzekering bleven die ze in het thuisland hadden afgesloten. Dat klinkt onschuldig, maar voor u is dat problematisch.
 
Hoewel een buitenlandse medewerker het afsluiten van een zorgverzekering in Nederland kan zien als iets onnodigs en een extra kosten- en zorgenpost, is het wel iets wat hij volgens de wet moet doen. Sinds de invoering van de zorgverzekeringswet van 2007 is een buitenlandse (tijdelijke) kracht namelijk verplicht een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Of hij maar een paar dagen in Nederland werkt of een aantal maanden maakt niet uit. Doet hij dat niet, dan loopt de medewerker het risico op een wettelijke boete van € 366,99. Wanneer de medewerker daarna nog steeds geen Nederlandse zorgverzekering neemt, volgt er een tweede boete van € 366,99 en uiteindelijk loonbeslag.
 
Wat u verder in een gesprek met een medewerker duidelijk kunt maken, is dat de consequenties voor de medewerker niet heel ingrijpend zullen zijn. Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) Seizoenarbeid heeft namelijk collectieve afspraken met Zilveren Kruis gemaakt en zo een speciale en voordelige collectiviteit ingericht voor buitenlandse medewerkers. Deze zorgverzekering via LTO Seizoenarbeid is een wettelijke basisverzekering met lage premie, die prima vergoedingen geeft voor de meest voorkomende (noodzakelijke) zorgkosten. Daarbij kunt u denken aan huisartsbezoek, geneesmiddelen, ziekenhuisopname en verloskundige zorg. Het eigen risico is volledig herverzekerd in een aanvullende verzekering. De werknemer betaald hier dus niets extra’s voor. Ook repatriëring bij ziekte (en overlijden) wordt volledig gedekt. En bij spoedeisend tandhulp worden kosten tot maximaal € 200,- per jaar vergoed.
 
Daarnaast hoeft de medewerker zelf niet veel te doen: u meldt hem aan via www.seizoenarbeid.nl en LTO regelt de rest. Afmelden verloopt op dezelfde manier. Een mogelijke taalbarrière hoeft uw buitenlandse medewerkers dus niet te verhinderen om gebruik te maken van deze zorgverzekering. Wat verder nog een bijkomend voordeel is, is dat de buitenlandse medewerker in combinatie met deze zorgverzekering ook zorgtoeslag aan kan vragen. Deze tegemoetkoming wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Per saldo komt het er in de praktijk op neer dat de buitenlandse werknemer geen verzekeringskosten draagt of maar een zeer gering bedrag. Kortom: met een zorgverzekering via LTO Seizoenarbeid voldoet u aan de wet en bereikt u het beste voor uzelf en uw buitenlandse medewerkers.
 
Zorgverzekeringspremies inhouden op het loon blijft toegestaan
Op 1 juli 2015 is de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) inwerking getreden. Het doel van deze wet is om onderbetaling en uitbuiting van medewerkers tegen te gaan. Een expliciet onderdeel uit deze wet is het verbod op inhoudingen of verrekeningen. Zoals premies zorgverzekeringen en huisvestingskosten. Deze kosten zouden vanaf 1 juli a.s. niet meer ingehouden mogen worden op het Wettelijk Minimum Loon (WML). 
Dit verbod is uitgesteld tot 1 januari 2017.
 
Een groot risico van de invoering van deze wet is dat tijdelijke buitenlandse werknemers zich niet meer verzekeren als de zorgverzekering niet meer via de werkgever loopt en hij dat niet via de loonstrook mag verrekenen. De werkgever loopt tevens een debiteurenrisico als hij geen inhoudingen en verrekeningen meer mag doen via de loonstrook.
 
De periode tot 1 januari 2017 wordt gebruikt om een Algemene Maatregel van Bestuur inhoud te geven. Minister Asscher blijft toestaan dat werkgevers huisvestings- en zorgverzekeringskosten kunnen inhouden op het wettelijk minimumloon via de loonstrook. Hiermee wordt voorkomen dat werknemers zich niet meer verzekeren. Aan het inhouden van deze kosten op het minimumloon zullen wel voorwaarden verbonden worden. Hierbij kan gedacht worden aan het hanteren van een maximum bedrag of een percentage van het wettelijk minimumloon. Deze voorwaarden worden het komende half jaar uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur.
 
Altijd op de hoogte
Door alle zaken waar u als tuinder mee te maken heeft, kan dit soort belangrijke informatie u soms niet bereiken. Terwijl het wel belangrijk is dat u ervan op de hoogte bent: als agrarisch ondernemer moet u natuurlijk aan allerlei wettelijke eisen voldoen en hetzelfde geldt voor al uw medewerkers. Om die reden verzamelt LTO nieuws dat voor de gehele branche relevant is en deelt ze dat via haar website en digitale nieuwsbrief. Dus wilt u op de hoogte blijven, dan is LTO een goede plek om te beginnen.
 
 
Yvonne van de Ven: LTO Seizoenarbeid