Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Van teler naar MKB ondernemer, programma onbeperkt groeien

afbeelding van Ulko Stoll

De vollegrondsgroente bedrijven zijn allang niet meer alleen een teeltbedrijf. Personeel, afzet, bedrijfsgroei zijn allemaal aspecten die de vollegrondsgroentetuinder op zijn bordje heeft. De tuinder is ondernemer, sterker nog de bedrijven zijn inmiddels dusdanig gegroeid dat een deel van de vollegrondsgroentetelers gezien kan worden als ondernemer in het Midden en Klein Bedrijf. Dat betekent dat de tuinder een ander rol krijg in zijn bedrijf en doorgaans betekent dat o.a. delegeren van verantwoordelijkheden. Het programma ‘onbeperkt groeien’ gaat in op de veranderingen in de groei van de bedrijven en welke randvoorwaarden dan gelden. Het programma is ontwikkelt voor ondernemers die groeien en voor ondernemers die structuur in het eigen bedrijf willen brengen.
‘Onbeperkt groeien’ gaat van start in november komend jaar en bestaat uit drie modules:
 

Module 1: bedrijf en omgeving

Hoe breng ik structuur aan in mijn bedrijf? Over ondernemer en onderneming. Missie, visie en strategie. Randvoorwaarden voor groei. Organisatiestructuur,

competenties van medewerkers en bedrijfscultuur. Deze module wordt verzorgd door Johan Zwemmer van MKB-Adviseurs.

 

Module 2: medewerkers, taken en verantwoordelijkheden

Wat doe ik als ondernemer en wat doen mijn medewerkers? Over leiderschap, delegeren, taken en verantwoordelijkheden. Werkgeverschap en werknemerschap. Vakmanschap en het ontwikkelen van vakmanschap. In deze module wordt uitgebreid ingegaan op keuzes in de bedrijfsvoering

en focus op klanten:

• scholing en ontwikkeling (Hans Schilders)

• leidinggeven, managen, coachen (Hanneke Westerop)

• instrueren en aansturen (Lourens van Herk, Lentiz)

• vakkennis en vakkunde (Paul Bakker, Agrivisi)

 

Module 3: teeltregistratie en kostprijsberekening

Hoe geef ik sturing aan mijn bedrijf met kengetallen? Over teeltregistratie en kostprijsberekening. Sturing met managementinformatie. Data en certificering.

Deze module wordt verzorgd door Dick Pater van Pater Broersen. Pater gaat ook uitgebreid in op keuzes in de bedrijfsvoering en focus op klanten.
 
 
In de bijeenkomsten krijgt u advies en wordt uitgebreid aandacht besteed aan de ‘follow up’ zodat u met ondersteuning verder kunt met de thema’s die zijn behandeld. De bijeenkomsten zijn interactief en van de deelnemers wordt eigen inbreng verwacht. De begeleiding en moderatie van de bijeenkomsten zijn in handen van scholingsconsulent akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt Hans Schilders en sectorspecialist Ulko Stoll.
De bijeenkomsten zullen gehouden worden bij teeltbedrijven, van 16.00 tot 21.30 uur met een warme maaltijd en ruimte voor netwerken. De eigen bijdrage is € 500,-.
Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van Colland Arbeidsmarkt. Medewerkers die deelnemen kunnen aanvullend geen gebruik maken
van de cursusgroepenregeling.
 
Aanmelden is vanaf nu mogelijk via onze websites:
www.vollegrondsgroente.net • www.talentoogst.nl
U kunt ook bellen met: Ulko Stoll (06-20417225) • Hans Schilders (06-30601425)                               
 
[Kader]
Definitie MKB bedrijf
Volgens wikipedia heeft een middelgroot bedrijf tussen de 50 en 250 medewerkers en een omzet van tussen de 12 en 50 miljoen euro en een balanstotaal tussen de 6 en 20 miljoen. In Nederland zijn deze kengetallen in de wet verankerd om te bepalen welke regelingen voor welk type bedrijven gelden.