Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Weersbestendige broccoli brengt telers samen

afbeelding van Erna Steenhuis

De broccolitelers laten zien dat er in een wereld zonder verplichte collectiviteit wel degelijk collectieve activiteiten mogelijk zijn. Het project weersbestendige broccoli is zo’n collectieve activiteit die op initiatief van de broccolitelers is genomen. Het project weersbestendige broccoli heeft via een POP 3 regeling subsidie gekregen van de provincie Noord-Holland. Naast de provincie investeert het grootste deel van de broccolitelers eveneens in dit project. Het project bestaat uit drie onderdelen die daar waar mogelijk aan elkaar gekoppeld worden onderzocht. De uitvoering van de proeven is in handen van Ruud Hoitink, onderzoeker bij Proeftuin Zwaagdijk.

 

Alternaria

Het eerste thema is onderzoek naar beheersing van alternaria. De inzet van groene middelen, slimme beheersstrategieën gerelateerd aan besmettingsbronnen en rasgevoeligheid is de richting van dit thema.

 

BOS

Onderdeel van de beheersstrategie is de inzet van waarschuwingssystemen. Dat is het tweede thema. Waarschuwingssystemen of Beslissing Ondersteunende Systemen (BOS) koppelen weersomstandigheden aan plantcondities en kunnen zo een advies geven over de inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Systemen van Dacom, Agrovision en Appsforagri worden ingezet in deze proef.

 

Residu

Het derde onderdeel is residubeheersing. De effecten van groene middelen maar ook van alternatieve beheers schema’s op de aanwezigheid van residu worden getoetst zodat nieuwe teeltsystemen ook betrouwbaar het afzetkanaal in kunnen.

 

De proeven zijn uitgezet en de eerste waarnemingen zijn gedaan. In de loop van het najaar worden alle proeven beoordeeld. De informatie is voor de deelnemers. Broccolitelers die mee willen doen in dit project en als eerste op de hoogte willen zijn van de resultaten in dit onderzoeksprogramma kunnen zich melden bij Erna Steenhuis van Vollegrondsgroente.net. Dit project is ontwikkeld door Greenport Noord-Holland Noord in samenwerking met broccolitelers verenigd binnen Vollegrondsgroente.net. 

 

Meer informatie: Erna Steenhuis, e.steenhuis@vollegrondsgroente.net