Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Wisseling van de wacht

afbeelding van Jeroen Kloos

Velen waren dinsdagavond 2 februari te Emmeloord getuige van het afscheid van Jaap Haanstra als vakgroepvoorzitter LTO Akkerbouw. Het was een feest om de vele oude bekenden te ontmoeten en in veel opzichten leek het op een heuse akkerbouw reünie. Oud en nieuw gaan naadloos in elkaar over en Jaap Haanstra was er bijzonder mee ingenomen dat hij tijdens zijn afscheidsrede de gelegenheid had om zijn opvolger als landelijk voorzitter aan te kondigen. Jaap van Wenum is door het Federatiebestuur benoemd en met ingang van 3 februari 2016 de nieuwe voorzitter van de vakgroep LTO Akkerbouw.
 
Een memorabele wisseling van de wacht, en toen na vele mooie, lovende woorden over de imponerende loopbaan van Jaap Haanstra als akkerbouwvoorman de burgemeester van de Noordoost Polder hem een Koninklijke Onderscheiding opspelde, volgde een staande ovatie. Jaap Haanstra heeft veel betekend voor de akkerbouw en uit de getuigenissen en anekdotes bleek dat hij niet alleen een zeer goede belangenbehartiger was, maar dat combineerde met een groot gevoel voor humor. Het werk heeft hem vele dierbare vriendschappen gebracht en een prachtige tijd met mooie herinneringen. De waardering bleek alom.
 
Het werd een prachtige avond en maakte tastbaar dat de sector trots kan zijn op zichzelf. Met opgeheven hoofd, fier laten zien wat we doen. Akkerbouw is van grote waarde voor de maatschappij en het is niet voor niets dat de BO Akkerbouw private financiering gevonden heeft om de laatste hele week van juni van dit jaar, opnieuw de ‘week van de akkerbouw’ te kunnen organiseren. Het was een initiatief van Jaap Haanstra om in 2013 de eerste ‘week van de akkerbouw’ te organiseren. De akkerbouw is trots op zichzelf en de producten die het voortbrengt zijn van grote waarde. In ‘de week van de akkerbouw’ geeft de sector eenieder de gelegenheid om kennis te maken met de moderne akkerbouw in al zijn verscheidenheid.
 
Uiteindelijk gaat het om het ondernemerschap en de mogelijkheden om in te spelen op de vraag vanuit de markt. Zowel de oud-voorzitter als de nieuwbenoemde voorzitter spraken in dit verband over het belang van een gelijk speelveld binnen de EU. Het kan niet zo zijn dat door nationale keuzevrijheden en interpretaties van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid de concurrentieverhoudingen scheef komen te liggen. De tijd van marktordeningen is voorbij en het inkomen moet verdiend worden in een vrije markt met mondiale invloeden. Dat geeft een hele nieuwe dynamiek aan de belangenbehartiging die verschoven is van de afspraken over minimumprijzen voor producten naar de randvoorwaarden voor de productie.
 
Jaap Haanstra heeft die verandering de afgelopen decennia van dichtbij meegemaakt. Hij voorspelt dat over twintig jaar de landbouw er weer anders zal uitzien. Er zullen onbemande machines over het land gaan om de noodzakelijk werkzaamheden te doen. Robots zullen de planten van voeding voorzien, insecten en onkruiden verwijderen en voorkomen dat infecties met schimmels zich kunnen verspreiden. Hij vroeg zich hardop af welke producten er zouden worden geproduceerd, maar relativeerde zijn toekomstbeeld tegelijkertijd. Er blijft genoeg om aan te werken en ontwikkelingen blijven zich aandienen. Een toekomst met perspectief ziet Jaap Haanstra voor de akkerbouw. Ontwikkelingen gaan verder en hij wenste zijn opvolger Jaap van Wenum en de vakgroep daarvoor veel succes in de belangenbehartiging.