Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Witlofcoöperatie is een feit

afbeelding van Ulko Stoll

De witlofcoöperatie is een feit. Dat betekent dat de witlof sector een keus heeft gemaakt om nieuwe instrumenten voor gezamenlijk onderzoek en kennisontwikkeling op te pakken. De witlofsector maakt de volgende stap in onderzoek en kennisontwikkeling na het verdwijnen van de productschappen. We leven in een tijd van eigen verantwoordelijkheid en nieuwe collectiviteit, daar speelt de witlofcoöperatie op in.
 
Samenwerking
De witlofcoöperatie is een initiatief van de LTO kerngroep witlof. De kerngroep is van mening dat kennisontwikkeling de basis is voor telersbinding. Niet om de markt te reguleren maar wel om samen sterker te worden en te profiteren van gezamenlijke kansen. Daarbij kijkt de kerngroep ook heel nadrukkelijk naar internationale samenwerking.
Onderdeel van de kennisontwikkeling is een toekomstagenda. De LTO kerngroep witlof neemt de komende tijd de verantwoordelijkheid om een concept agenda te ontwikkelen met een perspectief voor de komende vijf jaar. Vanuit dit perspectief zullen de onderzoeksopdrachten worden geprogrammeerd.
 
Inrichting witlofcoöperatie
Het oprichtingsbestuur van de witlofcoöperatie zal bestaan uit de leden van de LTO kerngroep witlof. De ledenvergadering zal het definitieve bestuur kiezen. Voor de programmering van de onderzoeken wordt een programmeringcommissie opgericht. Deze zal een dringend advies geven aan het bestuur over de onderzoeksvoorstellen. Iedereen die mee wil praten over onderzoek kan zich aanmelden voor de programmeringcommissie. Voor secretariële ondersteuning van de witlofcoöperatie en de programmering maken we gebruik van de diensten van Vollegrondsgroente.net. De koppeling met de kennisactiviteiten in onze ogen belangrijk. De keuze voor vollegrondsgroente.net, komt omdat de Kerngroep witlof van mening is, dat via die weg alle activiteiten gekoppeld worden binnen 1 organisatie. Wat met maar 40 a 50 telers een must is.
 
Aarzel niet
Voor degene die nog lid willen worden van de witlof coöperatie, aarzel niet. Aanmelden kan nog. Er zijn geen randvoorwaarden behalve dat de leden zich kunnen vinden in gezamenlijk werken aan kennisontwikkeling voor de witlofteelt.
 
Met het inrichten van de witlofcoöperatie maakt de witlof een stap naar nieuwe instrumenten en nieuwe collectiviteit. Daarmee laat de witlofsector de flexibiliteit zien die nodig is bij modern ondernemerschap in een open wereld.
 
Meer weten. Neem gerust contact op via u.stoll@vollegrondsgroente.net We geven graag meer informatie.
 
 
LTO Kerngroep witlof
Gijs van Dongen, Zundert
Dirk Spruit, Nibbixwoud
Eelco Tuinenga, Nagele
André Vermue, Kwadendamme
Gerwin de Vries, Espel
Ulko Stoll, Vollegrondsgroente.net