Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Witlofplatform inspireert

afbeelding van Ulko Stoll

Mooie opmerking uit de zaal als reactie op de toelichting van UPL op het gebruik van Zeba: “Kan Zeba ook in de koelcel worden ingezet?” Een nieuwe toepassing waar de fabrikant uit zichzelf niet op was gekomen.
 
Vocht vasthouden
Zeba is een granulaat gemaakt van zetmeel dat tot 500 keer zijn eigen gewicht in water opneemt. En dat kan juist bij de zaai van witlof effectief zijn. Veelal is het droog op het moment dat de witlof moet ontkiemen. Het Witlofplatform laat zien hoe de toepassing van Zeba in witlof effectief kan worden ingezet. Tijdens de discussie ontstond de vraag of Zeba ook in de pennenbewaring zou kunnen worden ingezet. Immers juist tijdens de bewaring is het zaak dat pennen niet uitdrogen en kan een middel dat vocht vasthoudt wellicht uitdroging voorkomen. En die insteek is bij uitstek een voorbeeld van hoe het Witlofplatform nieuwe ontwikkelingen aan praktisch inzicht koppelt.
 
Meststof programmeren
Haifa bracht een demonstratie in van langzaam werkende meststoffen. Door een slimme coating van de meststof kan de korrel dusdanig geprogrammeerd worden dat gedurende een periode van 4 maanden geleidelijk de benodigde meststoffen worden afgegeven. En werd benadrukt de meststof wordt gestuurd door temperatuur en niet door vocht. Doorgaans is de bodemtemperatuur aan minder schommelingen onderhevig dan het vochtgehalte en is daardoor de meststoffen afgifte beter te plannen. 
 
Weerbaar
Een middel dat afgelopen winter in de trek leuke resultaten in het phytophtora onderzoek liet zien lag ook in de teelt. Het product EVR van Jadis Agri is een stof uit een Yucca plant die in de woestijn van Mexico wordt geteeld. Door de moeilijke omstandigheden waarin deze Yucca groeit, produceren deze planten veel saponinen. Saponinen zorgen voor weerbaarheid van planten. Het middel EVR bevat deze saponinen die er voor zorgen dat planten zonder stress-situatie toch weerbaar worden. EVR moet toegepast worden als systeem in de gehele teelt, dus zowel in de pennenteelt als in de trek. In 2019 wordt dit gehele systeem getoetst en gedemonstreerd op het Witlofplatform.
 
Bodemleven
In 2017 heeft Plant Health Cure al invulling gegeven aan het Witlofplatform. Deze demonstratie is in 2018 herhaald. De visie van Plant Health Cure is gebaseerd op een actief bodemleven waarbij de interactie tussen bodemorganismen en planten wortels wordt gestimuleerd en versterkt.
 
Duidelijk effect
Bayer gebruikt het Witlofplatform als basis voor toetsing en demonstratie van de middelen. Bayer liet een door Proeftuin Zwaagdijk uitgevoerde proef zien, waarin op trekbakken Switch en Luna Privilege waren toegepast naast een onbehandelde bak. Een duidelijk beeld waarbij Luna Privilege een overduidelijk positief effect liet zien tegen phytophtora. 
 
Het Witlofplatform vult een positie in tussen onderzoek en praktijktoepassing. Daarbij kunnen op het platform risico’s worden genomen die in de praktijk te groot zijn. En juist daar liggen mogelijkheden voor nieuwe producten en nieuwe toepassingen waarbij koppeling met de praktijk belangrijk is. De ambitie van het Witlofplatform is dan ook het stimuleren van onderzoek en inspireren van creatieve toepassingen. Uiteraard worden de resultaten van het Witlofplatform bekend gemaakt. Dat gebeurt op de winterbijeenkomst.
 
Ulko Stoll