Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Zet Coragen strategisch in tegen wortelvlieg

afbeelding van Ulko Stoll

Om schade door wortelvlieg te beperken is het belangrijk om te voorkomen dat de populatie toeneemt. Met de toelating van Coragen® hebben worteltelers er een effectieve wortelvliegbestrijder bij. Met een toegestaan maximum van twee toepassingen per twaalf maanden is het zaak om het middel strategisch in te zetten.
 
Als teler beschikt u over weinig effectieve methoden om de wortelvlieg beheersbaar te houden gedurende het teeltseizoen en zo gewasschade te beperken. Monitoren en de eerste generatie goed bestrijden, leggen de basis voor een succesvolle aanpak. Afhankelijk van de teelt kunt u het gewas een eerste bescherming meegeven door zaadcoating en de vroege besmettingsdruk verminderen door voor of tijdens het zaaien te behandelen met Vydate® 10G. Zodra uit de monitoring blijkt dat de wortelvliegendruk oploopt, biedt een gewasbehandeling met Coragen® 14 dagen bescherming.
 
Behandelen zodra vliegen verschijnen
Het toepassen van Coragen® vlak voor de eiuitkomst voorkomt de opbouw en ontwikkeling van een schadelijke populatie. Door te monitoren en te behandelen zodra de vliegen verschijnen en eieren afzetten, blijft de schade minimaal. De vliegen en larven worden bestreden door contact met het spuitresidu.
 
Slim inzetten
Op welk moment u Coragen® strategisch inzet, hangt af van de teelt en eventuele vroege bescherming. Is de teelt bij de eerste vlucht niet beschermd door zaadcoating en behandeling voor/tijdens het zaaien, dan is inzetten van Coragen® bij de eerste vlucht de beste optie. Zo voorkomt u schade aan het gewas en opbouw van de populatie. Is de teelt bij de eerste vlucht al beschermd, dan is inzetten bij de tweede vlucht de beste strategie. Als u twee weken na behandeling nog vliegen op de plakvallen ziet, herhaal dan de bespuiting.
 
Significant minder aantasting
In 2014 onderzocht Proeftuin Zwaagdijk de werkzaamheid van Coragen® in wortelen. De proef richtte zich op de bestrijding van de eerste generatie wortelvliegen. Wortelen die met Coragen® waren behandeld, hadden een significant minder zware aantasting door de larve van de wortelvlieg dan onbehandeld gewas.
Niet wachten
Wortelvlieg aanpakken vraagt om snel ingrijpen als de vliegendruk oploopt.
Door uw bestrijdingsstrategie slim te kiezen en af te stemmen op uw teelt(omstandigheden) geeft u uw gewas de beste bescherming. 
·       monitoren
·       behandelen bij signaleren vliegen
·       beschikbare middelen strategisch inzetten
En daarnaast blijft het belangrijk om als sector te blijven zoeken naar goede alternatieve beschermingsmethoden om de teelt een heel seizoen tegen wortelvlieg te beschermen.
 
Bron: Opraappers Communicatie in samenwerking met DuPont
 
 
 
Coragen® werkt op de spieren
In tegenstelling tot de meeste insecticiden, werkt Coragen® niet op het zenuwstelsel of de vervelling, maar veroorzaakt het verlamming van de spieren. Coragen® activeert de ryadonine-receptoren, die een grote rol spelen bij de spiercontractie. Het spierweefsel raakt binnen korte tijd verlamd. Vanaf dat moment is de wortelvlieg niet meer actief. Door de spierverlamming kunnen behandelde insecten zich niet meer voeden en sterven ze na enkele uren tot enkele dagen. Dankzij deze snelle werking zorgt RynaXypyr® direct voor vermindering van schade.