Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Vollegrondsgroentetelers zijn zelfbewust

Door de fusie van de telersverenigingen Van Nature en  Best of Four tot Oxin Growers is een goede reden voor een interview. Door de fusie ontstaat een afzetpartij die hoort bij de grootste aanbieders van vollegrondsgroente. Een reden te meer om een afspraak te maken met Ton van Dalen. Van Dalen vervult één van de directiefuncties binnen Oxin Growers en is verantwoordelijk voor de commercie. 
 
Aanvullend

afbeelding van Ulko Stoll

Christian: de oogstmachine voor groene en paarse asperges

Na de introductie van Chrisje en Chris voor de niet selectieve oogst van witte asperges krijgt Christiaens na 10 jaar een uitbreiding in de familie met het nieuwe broertje: Christi-AN. Christian is een gepatenteerde machine voor het oogsten van groene asperges welke AN de tractor hangt. 
 

afbeelding van Ulko Stoll

Bloemkool rassenvergelijking 6 cm en 4 cm potten

De eerste veldbijeenkomst in Coronatijdperk van Vollegrondsgroente.netvond plaats in de bloemkool. Mooi binnen het protocol van 30 mensen en een ongebruikelijke procedure van opgave vooraf, werd binnen het protocol een veldbijeenkomst gehouden. 
Het moment was, weliswaar door omstandigheden, goed gekozen om de bloemkool, opgekweekt op 6 en 4 cm potten, te vergelijken. De plantdatum voor beide potmaten was 17 maart en zoals te verwachten waren de rassen met de 6 cm potten al voor een groot deel geoogst. De bijeenkomst vond plaats 86 dagen na planten. 

afbeelding van Ulko Stoll

Bloemkoolteler Wim over Duurzame bloemkool

Duurzame bloemkool

Wim Reus is initiatiefnemer van het project Duurzame Bloemkool waarin onderzoek wordt gedaan naar het telen van bloemkool binnen een praktisch bodembestendig mestbeleid; in dit geval het bovengronds aanwenden van vaste dierlijke mest. De eerste resultaten zijn al te zien! Wim heeft de eerste weidevogels al gespot. Bekijk zijn reactie in het filmpje.

afbeelding van Erna Steenhuis

Geen octrooi op planteigenschappen

Vrijdag 14 mei 2020 heeft de Grote Kamer van Beroep van het Europees OctrooiBureau (EOB) uitspraak gedaan in zaak G 3/19  waarbij zij heeft bevestigd dat het besluit van het EOB om geen octrooien meer te verlenen op essentieel biologische producten juridisch geldig is.

afbeelding van Ulko Stoll

Koolgalmugsignalering leidt tot effectieve bestrijding

Koolgalmugsignalering leidt tot effectief bestrijding
 
De beheersing van koolgalmug vraagt de nodige aandacht. De beschikbare middelen moeten gericht ingezet worden op het juiste moment en in het juiste stadium. 
 
Melding

afbeelding van Ulko Stoll

Leveringsvoorwaarden in witlof

De structuur van de witlofproductie is niet te vergelijken met andere teelten. De scheiding van de pen producten en de kropproductie leidt tot een uitzonderlijke verhouding tussen basismateriaal en eindproduct. Er is dan ook geen enkele referentie in de land- en tuinbouw die kan worden gebruikt voor de afspraken tussen akkerbouwer en witloftrekker. Dat betekent dat de witlofsector het zelf moet oplossen. En dat is al jaren van toepassing in de Algemene Leveringsvoorwaarden.

afbeelding van Ulko Stoll

Tip: onkruid

De onkruidbestrijding is in de meeste gewassen grotendeels gebaseerd op de werking van bodemherbiciden. Gezien de verleden, huidige en toekomstige weersomstandigheden die in dit nu alweer bijzondere jaar bijzonder droog zijn valt de werking indien niet goed toegepast sterk tegen en zal later correctie met de schoffel bijzonder nodig zijn. Zorg bij toepassing voor een snelle inwerking in de bovenste laag van de teeltgrond. Voor deze teelt blijven we helaas afhankelijk van deze beperkte onkruidbestrijdingsmogelijkheden.
 

afbeelding van Ulko Stoll

Duitser kiest voor regionaal

De Duitse consument hecht aan regionaal product maar dat is geen protectionisme volgens Pieter Gabriels. Gabriels is directeur van Bejo Duitsland en schetste op de sluitkooldag van Bejo afgelopen december de ontwikkelingen van de markt voor kool in Duitsland. ‘Regionaal’ is in Duitsland een van de grootste thema’s bij consumenten. En bij AGF is dat gevoel extra sterk: 91% van de Duitse consumenten vindt regionale herkomst het belangrijkste aankoopcriterium.
 
Vertrouwen

afbeelding van Ulko Stoll

Zaadontsmetting in Prei

De preirassen van Seminis worden ook na het verdwijnen van thiram ontsmet aangeboden. Seminis heeft een oplossing gevonden door de rassen te laten ontsmetten in Hongarije met het middel Maxim 480 FS. De behandeling in Hongarije is volledig in lijn met de Europese wetgeving. Voor behandeling van uitgangsmateriaal kent de Europese gewasbeschermingsverordening maar een zone. In tegenstelling tot de teeltoepassing waarin Europa in een noord, midden en zuid zone is opgedeeld.

afbeelding van Ulko Stoll

Pagina's