Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Onderzoek is aanbesteed door Bladycol

De bladgewassentelers hebben via het collectief Bladycol een aantal onderzoeken uitgezet. Deze zijn gestart en worden door ondezoeker Ruud Hotink van Proeftuin Zwaagdijk beoordeeld en geanalyseerd. 
 
Energie

afbeelding van Ulko Stoll

Onderweg naar Peen telen in 2030.

Leer meer op de landelijke middag B-peen op 9 oktober in Espel
 

afbeelding van Ulko Stoll

Witlofpennen maken enorme inhaalslag

Ondanks de late inzaai en het hoge aandeel overzaai verwachten gewasspecialisten een gemiddelde oogst voor witlofpennen. 'Het gewas heeft een enorme inhaalslag gemaakt', zegt Niek Stoel van ChicoGrow. 'De meeste percelen staan er goed bij en met nog wat groeiweken te gaan, lijken de pennen zeker aan de maat te komen.'

afbeelding van Erna Steenhuis

Weersbestendige broccoli brengt telers samen

De broccolitelers laten zien dat er in een wereld zonder verplichte collectiviteit wel degelijk collectieve activiteiten mogelijk zijn. Het project weersbestendige broccoli is zo’n collectieve activiteit die op initiatief van de broccolitelers is genomen. Het project weersbestendige broccoli heeft via een POP 3 regeling subsidie gekregen van de provincie Noord-Holland. Naast de provincie investeert het grootste deel van de broccolitelers eveneens in dit project. Het project bestaat uit drie onderdelen die daar waar mogelijk aan elkaar gekoppeld worden onderzocht.

afbeelding van Erna Steenhuis

Praktisch onderzoek naar duurzame koolteelt

De zoektocht naar nieuwe teeltmethoden en maatregelen wordt niet alleen gedreven door onderzoeksambities. In het programma 'Naar een Duurzame koolteelt' wordt juist vanuit de marktwensen gezocht naar groenere teeltsystemen. Het is dan ook niet raar dat telersgroepen binnen RoDeKo en Vollegrondsgroente.net de basis hebben gelegd voor dit programma. Het programma leunt op drie onderzoek sporen vanuit het streven naar een duurzame teelt die rendabel is en bedrijfszeker is. 

afbeelding van Erna Steenhuis

Hackathon krijgt mogelijk vervolg voor case mestbeleid van Wim Reus

De hackathon 'Boer & Business in Balans' die in juni in Noord-Holland werd gehouden, krijgt mogelijk een vervolg. Provincie Noord-Holland probeert met het landbouwministerie tot een afspraak te komen om samen de kansen te onderzoeken voor een speciale bemestingsproef voor de bloemkoolteelt.

afbeelding van Erna Steenhuis

Startups en innovatieve agrarische ondernemers voor de Challenge Natuurinclusieve Landbouw gezocht!

Provincie Noord-Holland zoekt startups, innovatieve MKB-bedrijven en boerenbedrijven met innovaties in natuurinclusieve landbouw voor het GO!-NH Accelerator programma!

afbeelding van Erna Steenhuis

Veel animo in Noord-Holland voor bodemcoach

Bodemcoach Bas Slagter

Smaakmaker op de open dag voor akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt was Bas Slagter. Als bodemcoach is hij actief voor het Landbouwportaal Noord-Holland. Gratis voor telers beoordeelt hij de bodemgesteldheid en geeft hij adviezen omtrent duurzaam bodembeheer. Donderdag 18 juli vertoonde hij zijn kunsten in Wieringerwerf bij Sturm-Jacobs, het proefbedrijf van Proeftuin Zwaagdijk.

afbeelding van Erna Steenhuis

Grote belangstelling velddemo duurzaam bodembeheer

Ruim 60 telers uit de sectoren vollegrondsgroenteteelt, bollenteelt en akkerbouw  namen deel aan de velddemo op de open dag akkerbouw op 18 juli jl. bij Loonbedrijf Sturm- Jacobs. Daarnaast waren agrigerelateerde bedrijven aanwezig, waaronder zaadbedrijven en toeleveranciers van wasbeschermingsmiddelen.

afbeelding van Erna Steenhuis

Geen onkruid in 2030

Onkruiddemo op de Landelijke open middag B-peen

afbeelding van Ulko Stoll

Pagina's