Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

2012 is jaar van de doorbraak voor nieuwe gewasbeschermingstechnieken

Telers en innovatiebedrijven die samenwerken in de KRW-pilot ‘Innovaties in het Kwadraat’  beschouwen 2012 als het jaar van de doorbraak. Nadat in 2011 alle innovatieve technieken in de peer, prei en aardbei zijn toegepast, zal dit jaar de nadruk liggen op de integratie in teeltsystemen.
 
De toepassing van de meeste innovaties is in 2011 naar tevredenheid verlopen. Een paar voorbeelden:

afbeelding van Ulko Stoll

Vollegrondsgroentesector laat zich moeilijk voorspellen

 
Aan de publicatie van de areaal gegevens door het CBS gaat een aantal stappen vooraf. De gegevens van de meitelling en de resultaten van de CBS enquête worden eerst voorgelegd aan een klankbordgroep voordat ze gepubliceerd worden. Afgelopen week heeft deze klankbord bijeenkomst weer plaatsgevonden om de cijfers van 2011 te beoordelen. De belangrijkste conclusie voor de arealen en opbrengsten in de vollegrondsgroente zijn:

afbeelding van Ulko Stoll

Betere voorwaarden voor brede weersverzekering

Het weer wordt steeds grilliger en extremer in Nederland. Dit heeft gevolgen voor telers van  vollegrondsgroente in de vorm van schommelingen van marktprijzen of nog erger in de vorm van continuïteitsproblemen. Een goed of ronduit slecht jaar wordt steeds meer bepaald door de omstandigheden van het weer. Om deze gevolgen op te vangen is er de ‘Brede Weersverzekering’.

afbeelding van Ulko Stoll

Echte en digitale bijeenkomsten

In de loop van februari wordt de dienstverlening van LTO Vollegrondsgroente.net uitgebreid met een aantal digitale mogelijkheden. Op initiatief van LTO Noord en LLTB is gewerkt aan een website die past in de huidige behoefte van informatievoorziening. Klanten van LTO Vollegrondsgroente.net kunnen deze nieuwe dienstverlening voor de eigen bedrijfsvoering gebruiken.

afbeelding van Ulko Stoll

Kool koploper in biologisch aandeel

08 mrt 2012 - Circa 8 procent van het Nederlandse areaal sluitkool was in 2011 biologisch. Dat blijkt uit een overzicht van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee scoort deze categorie groenten relatief goed in een vergelijking van grotere teelten. De kleinere selderijteelt scoort met 11,7 procent nog wel hoger in het biologisch aandeel van de teelt. Broccoli scoort met 5,6 procent ook redelijk, zeker in vergelijking met de teelt in kassen waar het aandeel biologische glasgroente op 2 procent blijft steken.

afbeelding van Ulko Stoll

Frankrijk: 3,65 miljoen euro boete voor witlofkartel

De Franse mededingingsautoriteiten hebben elf witloftelers een boete van maar liefst 3,65 miljoen euro opgelegd wegens kartelvorming. Volgens de kartelwaakhond hebben deze telersverenigingen al vanaf 1998 prijsafspraken gemaakt. Zeven branche-organisaties en vakbonden kregen daarbovenop nog eens een boete van 320.000 euro voor het vaststellen van de prijzen. Hiermee wil de kartelwaakhond een einde maken aan de geheime afspraken tussen producenten en handelsbedrijven, die al 14 jaar heeft geduurd. 

afbeelding van Ulko Stoll

Digitaal spuitboekje als app op uw mobiele telefoon!

 
Inmiddels is het zover dat de meerderheid van de vollegrondsgroentetelers een smartphone heeft. Dat biedt behalve bellen weer andere mogelijkheden. AppsforFarming heeft de uitdaging opgepakt om een app te maken voor de smartphone speciaal voor de land- en tuinbouw. AppsforFarming is een nieuw bedrijf opgericht door Arthur Kerckhaert en Corné Braber. Het idee is ontstaan tijdens een informele ontmoeting en omdat ze samen meer dan 25 jaar ervaring hebben in de agrarische automatisering hebben ze deze kennis en ervaring samengevoegd in AppsforFarming!
 

afbeelding van Ulko Stoll

Duurzaamheidsinitiatieven in vollegrondsgroente

Een paar jaar geleden was geintegreerde landbouw een begrip waar we dag in dag uit mee werden geconfronteerd. Tegenwoordig is duurzaamheid de term die over iedereen uitgestort wordt. Helaas worden dit soort beschrijvingen snel containerbegrippen waardoor de waarde van zo’n begrip verloren gaat. Toch is duurzaamheid juist in de vollegrondsgroente een begrip waar wel degelijk een verhaal aan te hangen is. Immers plantengroei is het meest duurzame proces op de wereld. Planten benutten licht en water om energie vast te leggen voor plantengroei die weer wordt gebruikt als voeding.

afbeelding van Ulko Stoll

Kleine toepassingen in Europa

In navolging op de eerste bijeenkomst in september 2011 van expert groups ‘processed and fresh vegetables’  vond op zeven en acht februari 2012 in Brussel een tweede bijeenkomst plaats.
 

afbeelding van Ulko Stoll

Ontwikkelingen in de voedingstuinbouw

Ontwikkelingen in voedingstuinbouw
 
Begin februari is de Nederlandse groente en fruithandel te vinden in Berlijn. De fruitlogistica is de place to be voor iedereen die in de handel van groente en fruit zit. Behalve een hele uitgebreide beurs met producten vanuit alle landen is dit jaar ook techniek uitgebreid vertegenwoordigd met sorteer en verapkkingsmachines. Uiteraard laat de Nederlandse vertegenwoording daar van zich horen.

afbeelding van Ulko Stoll

Pagina's