Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

De regen is massaal getrotseerd de 31e augustus

Zeker over de gehele middag bezien hebben 250 - 300 bezoekers de rassenvelden bekeken, de resultaten van de proefvelden besproken met de onderzoekers maar ook met elkaar, hebben de machines gedraaid of is een discussie met de diverse standhouders en/of telers gevoerd.

afbeelding van Wendy Schalke

De regen is massaal getrotseerd op de 31e augustus

Vrijdag 31 augustus kwam 's ochtends nog de regen met grote druppels uit de lucht vallen. Toen om 13.00 officieel de bladgewassen- en preidemodag begon waren nog zeker niet alle regendruppels gevallen en er stond een stevige wind, maar alle standhouders en demonstrateurs waren er op gekleed met regenkleding en laarzen, klaar om de bezoekers aan deze demodag 2012 te woord te staan.

afbeelding van Wendy Schalke

Mooie proeven en demonstraties op de Aardbeien Demodag

Aardbeien | demodag

De praktijk blijft het centrale middelpunt, dit keer staat het thema ‘Bodem’ op deze vijfde editie centraal. De ‘Bodem’ krijgt op deze locatie vorm met hulp van medeorganisator HortiNova. Zij heeft samen met DLV Plant én aardbeienteler Mario van Meer een verdiepingsslag gemaakt in het veld op het kennisgebied van bodem, bemesting, bodemvruchtbaarheid en -weerbaarheid. Proeven zijn opgezet, onder begeleiding van DLV Plant en HortiNova, van ondermeer Biolchim Deutschland GmbH, Bayer, Louis Bolk instituut i.s.m. PPO WUR, Mivena, Orgapower, Pronafit en Syngenta.
 
Naast alle praktijkontwikkelingen in het veld, zijn relevante innovaties en noviteiten van de standhouders centraal gepresenteerd op de informatiemarkt. Bezoekers kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de smaaktest voor de lekkerste aardbei van 2012

afbeelding van Wendy Schalke

Mooie proeven en demonstraties op de Aardbeien Demodag

Aardbeien | demodag

De praktijk blijft het centrale middelpunt, dit keer staat het thema ‘Bodem’ op deze vijfde editie centraal. De ‘Bodem’ krijgt op deze locatie vorm met hulp van medeorganisator HortiNova. Zij heeft samen met DLV Plant én aardbeienteler Mario van Meer een verdiepingsslag gemaakt in het veld op het kennisgebied van bodem, bemesting, bodemvruchtbaarheid en -weerbaarheid. Proeven zijn opgezet, onder begeleiding van DLV Plant en HortiNova, van ondermeer Biolchim Deutschland GmbH, Bayer, Louis Bolk instituut i.s.m. PPO WUR, Mivena, Orgapower, Pronafit en Syngenta.

Naast alle praktijkontwikkelingen in het veld, zijn relevante innovaties en noviteiten van de standhouders centraal gepresenteerd op de informatiemarkt. Bezoekers kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de smaaktest voor de lekkerste aardbei van 2012

afbeelding van Wendy Schalke

In de weer met machines

Bladgewassen | demodag & Prei | demodag
Alweer aanstaande vrijdag zal de bladgewassen- en prei demodag plaatsvinden, weer in Zeeland (NB) met weer meer machinedemonstraties, weer meer rassen op het veld en een speciaal aangelegd proefveld waar de werking van diverse gewasbeschermings-middelen in de praktijk kan worden getoond.

afbeelding van Wendy Schalke

In de weer met machines

Alweer aanstaande vrijdag zal de bladgewassen- en prei demodag plaatsvinden, weer in Zeeland (NB) met weer meer machinedemonstraties, weer meer rassen op het veld en een speciaal aangelegd proefveld waar de werking van diverse gewasbeschermings-middelen in de praktijk kan worden getoond. Vrijdag 31 augustus zal:
 
* de WUR, ppo agv aanwezig zijn met een prototype intrarijschoffel die werkt met een
eenvoudige lichtsensor ipv cameratechniek.

afbeelding van Wendy Schalke

Optimale bandenspanning leidt tot minder brandstofverbruik

 In een onlangs uitgevoerde studie van PPO agv wordt ingegaan op effecten die een juist gekozen bandenspanning kan hebben op het terugdringen van de brandstofkosten, maar ook het verminderen van bandslijtage, het reduceren van bodemverdichting en het verminderen van milieubelasting. Daarnaast worden enkele praktische tips weergegeven om brandstof te besparen.
 
Optimale bandenspanning voor veldwerkzaamheden

afbeelding van Ulko Stoll

Innovatieprestatiecontracten (IPC) ook voor vollegrondsgroentebedrijven

Onlangs is een subsidie regeling opengegaan voor zogenaamde innovatieprestatiecontracten. Deze IPC-regeling geeft financiele ondersteuning aan MKB bedrijven die met innovatieve activiteiten bezig zijn. Deze regeling is onderdeel van het zogenaamde topsectoren beleid.

afbeelding van Ulko Stoll

Speerpunten Vollegrondsgroente

De continuïteit van het bedrijfsleven is doorgaans duurzamer dan het beleid van de overheid. De veranderingen in kennisontwikkeling vanuit de overheid is een proces van afduwen en trekken. Met de verzelfstandiging van praktijk onderzoek eind vorige eeuw heeft de overheid in fundamenteel onderzoek een eigen agenda uitgevoerd. Nu is het beleid van de overheid vooral gericht op zoveel mogelijk toevoegen van bedrijfsleven financiering. In het topsectoren beleid heeft het ministerie van EL&I gekozen om 9 perspectiefvolle en succesvolle sectoren specifiek te ondersteunen.

afbeelding van Ulko Stoll

Inrichting van de verwerkingsruimte

De professionalisering in de vollegrondsgroentesector heeft een aantal grote consequenties voor de bedrijfsvoering. De toegenomen schaalgrote in de afgelopen jaren is er daar eentje van. Ook de wijze van omgaan met arbeid is afgelopen jaren in rap tempo veranderd. Over beschikbaarheid van arbeid wordt binnen LTO veel gesproken, maar de inzet van arbeid is er eentje die vooral op individuele bedrijven plaats vindt. Naast een bedrijfsinrichting met vaste ploegen en meetbare prestaties is er een andere ontwikkeling gaande die een beeld geeft van de nabije toekomst.

afbeelding van Ulko Stoll

Pagina's